2017-08-30

Hero Kakel i TV

Vi ser fram emot en spännande TV-höst med Sofias änglar och Fuskbyggarna. Hero kakel kommer att medverka i flera program.